Waterklaar Projectcommunicatie

Klimaatverandering zorgt voor steeds meer uitersten. Hevige regenval en droge periodes komen steeds vaker voor. Dit heeft vaak grote en vervelende gevolgen,wateroverlast is er één van. Waterschappen en gemeenten nemen maatregelen om wateroverlast in jouw omgeving te voorkomen middels het initiatief Waterklaar.

Waterklaar maakt mensen bewust van klimaatveranderingen en neemt hiertoe maatregelen. Een maatregel is de stimulering middels subsidie om regenwater af te koppelen van het riool. Wij dopen deze regeling om in de campagne "Het regent pijpestelen!" spelen in op de bewustwording van de klimaatveranderingen en de maatregelen die hiervoor getroffen kunnen worden. Tevens leggen we een eerste basis voor een ambassadeurschap voor een klimaatvriendelijke tuin en daarmee een ambassadeurschap voor het initiatief Waterklaar.

Op projectbasis geven wij invulling aan de communicatiestrategie, tactiek en uitvoering van het project Waterklaar voor Waterschap Limburg en de gemeenten in Noord- en Midden Limburg.

Waterklaar - Het regent pijpestelen